Leonard Nimoy, Spock of ‘Star Trek,’ Dies at 83 nyti.ms/185ZYP1